Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije podržava provedbu projekta “Benjamin”, u organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež te Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“, kojemu je cilj prevencija svih ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, konzumiranja i uporabe alkohola, droga, kockanja, igara na sreću, računalnih igrica i interneta. U sklopu projekta, 25. studenog 2021. godine, NZZJZ PGŽ sudjelovao je na Okruglom stolu na temu “Informiranje i povezivanje stručnih suradnika koji rade s djecom i mladima”.

Ovisnosti i dalje predstavljaju ugrozu za zdravo funkcioniranje društva, a posebice mlađe populacije koja je stalno izložena pritiscima okoline, vršnjaka i popularne kulture te u stalnom riziku od razvijanja neke od brojnih ovisnosti. Iz tog je razloga interdisciplinarni pristup od iznimne važnosti u svim djelovanjima prema djeci i mladima kako u području prevencije tako i u području tretmana. Međusobna komunikacija i dijeljenje informacija stručnjaka koji rade s djecom je ključ uspjeha u pronalaženju rješenja koja su u najboljem interesu djeteta.

Osobe u riziku od razvijanja ovisnosti često su i u riziku da postanu počinitelji ili žrtve nasilja koje se, kao jedno od istaknutih rizičnih ponašanja, vezuje upravo uz problem ovisnosti. Svoje iskustvo na Okruglom stolu u prevenciji nasilja predstavila je i Ines Lazarević Rukavina, koordinatorica aktivnosti za prevenciju nasilja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, koja je okupljene informirala i o zaključcima s međunarodne konferencije “Prevencijom do kulture nenasilja” koja se krajem svibnja održala u Rijeci. Na toj je konferenciji, u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko–goranske županije i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, glavna tema bila prevencija nasilja među mladima, s posebnim naglaskom na jačanje kapaciteta stručnjaka za kreiranje i provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih od brojnih izazova i rizika u online okruženju. Na njoj su sudjelovali brojni stručnjaci iz sustava zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, pravosuđa te organizacija civilnog društva, a čije je djelovanje usmjereno na razvoj i
provedbu preventivnih programa u zajednici usmjerenih na zaštitu djece i mladih u online
okruženju.

 

Na Okruglom stolu sudjelovali su i Marko Štengl, socijalni pedagog i psihoterapeut iz Obiteljskog centra grada Zagreba, Igor Petric, viši stručni savjetnik-socijalni radnik sa Županijskog suda u Sisku, Merica Božić, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju iz Policijske uprave Šibensko-kninske, Kristina Krulić Kuzman, psihologinja, voditeljica stručnog tima Centra za nestalu i zlostavljanu djecu – Osijek te Amenadris Rožanković, socijalna radnica – stručna suradnica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ iz Zagreba.

Moderator okruglog stola bit će  Matea Babić, viši stručni suradnik Županijskog suda u Zagrebu, a na prisustvovanje su pozvani socijalni radnici, socijalni pedagozi, suci, psiholozi, pedagozi, državni odvjetnici, policajci, odvjetnici, pravobranitelji, odgajatelji, učitelji, nastavnici, profesori, liječnici, stručni suradnici za mladež, savjetnici, stručnjaci za djecu i mlade, predstavnici vladinih i nevladinih organizacija te studenti društvenih i humanističkih znanosti.

 

No Comments Yet

Comments are closed