U sklopu projekta gradit će se čak 217 km kanalizacijskih cjevovoda.

Rijeka – Sigurno ste čuli kako KD Vodovod i kanalizacija provodi jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, ukupne vrijednosti 1,76 milijardi kuna. Cilj projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ je povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda te optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje i kvalitete vodoopskrbe na području izvođenja radova.

Kako je i najavljeno, KD ViK je u 2022. godini ugovorio sva dostupna europska sredstva te započeo realizaciju opsežnih i višegodišnjih radova na izgradnji vodno-komunalne infrastrukture, a građanima je za lakše i jednostavnije pretraživanje svih planiranih trasa radova na vodno komunalnoj infrastrukturi dostupan GIS web preglednik, a kratku video uputu o načinu korištenja preglednika moguće je pogledati ovdje.

U sklopu projekta gradit će se 217 km kanalizacijskih cjevovoda, 125 kanalizacijskih crpnih stanica, 12 retencijskih bazena, 20 kišnih preljeva, 3 separatora masti i ulja te će se rekonstruirati 100 km vodovoda. Kompleksnost radova i lokacija na kojima će se izvoditi radovi zahtjeva suradnju i razumijevanje svih dionika, ali višestruke dugoročne koristi za lokalnu zajednicu i buduće generacije nadilaze trenutne poteškoće u prometu koje proizlaze iz potrebnih radova, a završetkom projekta dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama.

Podsjetimo kako GIS web preglednik obuhvaća isključivo radove u sklopu EU projekta Aglomeracije Rijeka, dok za praćenje svih radova u tijeku korisnicima je od svibnja 2022. na raspolaganju informativna digitalna platforma VIK info.

No Comments Yet

Comments are closed